Kasper Hedensted Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2016
 • CVR 37927422

Virksomheden Kasper Hedensted Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Spentrup. De blev etableret i 10. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 32.107 DKK, mens den i 2022 var på -3.925 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.604 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

78’ DKK

+63%

Egenkapital

538’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

77’ DKK

+65%

Årets resultat

202377.604 DKK
202247.482 DKK
202168.668 DKK
202057.445 DKK
201955.849 DKK
2018171.709 DKK
20179.055 DKK

Likviditetsgrad

373 %

-43%
God

Afkastningsgrad

1 %

+190%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

44 %

-56%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.225’ DKK

+165%

Bruttofortjeneste

32’ DKK

+918%

Gældsforpligtelser

687’ DKK

Tilgodehavende

15’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  32’
  -
  -
  -
  9’
  -
  -11’
  79’
  68’
  77’
  -
  77’
  -1’
  78’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  685’
  525’
  -
  -
  525’
  1.210’
  -
  -
  -
  -
  11’
  15’
  1.225’
  50’
  488’
  -
  -
  538’
  -
  538’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  683’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  1.225’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kasper Hedensted Holding ApS 10.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hegnsvej 4 · DK-8981 Spentrup 22.05.2021
Sønder Alle 7 · DK-8940 Randers SV 07.06.2018 21.05.2021
Søndervangen 5 · DK-8981 Spentrup 10.08.2016 06.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 10.08.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-10 10.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Hedensted 10.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Hedensted 10.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kasper Hedensted Holding ApS

Hegnsvej 4
8981 Spentrup

CVR

37927422

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2016

P-nummer

1021658274

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-