MBK Catering ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2016
 • CVR 37924644

Virksomheden MBK Catering ApS befinder sig i branchen "Anden restaurationsvirksomhed" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 10. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.333.293 DKK, mens den i 2022 var på 2.398.757 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 146.462 DKK.

Medarbejderstaben består af 9 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mark Mikkel Gerner Bugtrup Kristensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

146’ DKK

+264%

Egenkapital

169’ DKK

+636%

Omsætning

-

Resultat før skat

193’ DKK

+270%

Årets resultat

2023146.462 DKK
2022-89.464 DKK
2021131.690 DKK
2020-88.587 DKK
201948.129 DKK
20181.737 DKK
201717.526 DKK

Likviditetsgrad

113 %

+14%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

20 %

+237%
God

Soliditetsgrad

16 %

+400%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.060’ DKK

+47%

Bruttofortjeneste

3.333’ DKK

+39%

Gældsforpligtelser

890’ DKK

+28%

Tilgodehavende

965’ DKK

+55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  3.333’
  -3.084’
  -35’
  -
  214’
  -
  -22’
  -
  -22’
  193’
  -
  193’
  -46’
  146’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  95’
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  95’
  97’
  687’
  -
  99’
  38’
  965’
  1.060’
  50’
  2’
  118’
  -
  169’
  -
  169’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  44’
  24’
  106’
  -
  856’
  1.060’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MBK Catering ApS 10.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hans Hedtofts Vej 3 · DK-9210 Aalborg SØ 11.04.2020
Lindholm Vænge 16 · DK-9400 Nørresundby 29.01.2019 10.04.2020
Kløvervej 37 · DK-9400 Nørresundby 10.08.2016 28.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
562900 Anden restaurationsvirksomhed 10.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-10 10.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening 10.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mark Mikkel Gerner Bugtrup Kristensen 10.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mark Mikkel Gerner Bugtrup Kristensen 10.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MBK Catering ApS

Hans Hedtofts Vej 3
9210 Aalborg SØ

CVR

37924644

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2016

P-nummer

1021654791

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

562900
Anden restaurationsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mikkel@mbkc.dk

Telefon

24441547

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål, er at drive cateringvirksomhed, og herved beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

9

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller