Mark Th. Pedersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. aug. 2016
 • CVR 37919489

Virksomheden Mark Th. Pedersen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Struer. De blev etableret i 3. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 228.718 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

229’ DKK

-43%

Egenkapital

683’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

206’ DKK

-46%

Årets resultat

2022228.718 DKK
2021399.651 DKK
2020119.565 DKK
201976.309 DKK
201826.899 DKK
20179.879 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

21 %

-21%
God

Soliditetsgrad

48 %

+40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.430’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  12’
  301’
  -42’
  -53’
  -
  -95’
  206’
  -
  206’
  -22’
  229’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.324’
  -
  -
  1.324’
  1.324’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  1.430’
  50’
  516’
  118’
  -
  683’
  -
  683’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  142’
  -
  -
  -22’
  5’
  -
  747’
  1.430’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mark Th. Pedersen Holding ApS 03.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Park Alle 94 · DK-7600 Struer 05.11.2018
Park Alle 94 · DK-7600 Struer 23.10.2018 04.11.2018
Park Alle 94 · DK-7600 Struer 03.08.2016 22.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 03.08.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-27 27.09.2018
2016-08-03 03.08.2016 26.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 03.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mark Thomsen Pedersen 03.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mark Thomsen Pedersen 03.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mark Th. Pedersen Holding ApS

Park Alle 94
7600 Struer

CVR

37919489

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. august 2016

P-nummer

1021648090

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

75583285

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive holdingvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-