Lars Zinck Bach Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. apr. 2016
 • CVR 37907731

Virksomheden Lars Zinck Bach Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Nørager. De blev etableret i 7. april 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.000 DKK, mens den i 2022 var på -2.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 157.840 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

158’ DKK

-89%

Egenkapital

8.623’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

158’ DKK

-89%

Årets resultat

2023157.840 DKK
20221.502.278 DKK
202198.413 DKK
20201.480.896 DKK
2019288.533 DKK
2018115.312 DKK
2017164.136 DKK
2016226.645 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.641’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  158’
  -
  158’
  -
  158’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8.641’
  8.641’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8.641’
  800’
  3.771’
  -
  -
  8.623’
  -
  8.623’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  18’
  8.641’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lars Zinck Bach Holding ApS 07.04.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Roldvej 128 · DK-9610 Nørager 20.03.2023
Roldvej 128 · DK-9610 Nørager 07.04.2016 19.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 07.04.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-07 07.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
800.000 DKK 10.08.2016
80.000 DKK 07.04.2016 09.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 07.04.2016

Direktører

Navn Fra Til
Lars Zinck Bach 07.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Zinck Bach 07.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lars Zinck Bach Holding ApS

Roldvej 128
9610 Nørager

CVR

37907731

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. april 2016

P-nummer

1021635169

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

800.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-