PT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2016
 • CVR 37892599

Virksomheden PT ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 2. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.311 DKK, mens den i 2021 var på -11.284 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -273.995 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-274’ DKK

-118%

Egenkapital

3.288’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-274’ DKK

-114%

Årets resultat

2022-273.995 DKK
20211.555.426 DKK
2020-280.809 DKK
2019-623.846 DKK
2018-936.445 DKK
2017128.266 DKK
20163.800.215 DKK

Likviditetsgrad

30 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.566’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

83’ DKK

-85%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  149’
  -340’
  -
  -190’
  -274’
  -
  -274’
  -
  -274’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  248’
  -
  -
  3.483’
  3.483’
  -
  -
  -
  0
  -
  83’
  3.566’
  50’
  3.179’
  59’
  -
  3.288’
  -
  3.288’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  270’
  -
  -
  -
  -
  7’
  278’
  3.566’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PT ApS 02.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Østrigsgade 24 · DK-2300 København S 02.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-02 02.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Peter Ingemann Trauboth 02.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Ingemann Trauboth 02.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PT ApS

Østrigsgade 24
2300 København S

CVR

37892599

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2016

P-nummer

1021617926

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-