EDO Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jul. 2016
 • CVR 37892351

Virksomheden EDO Consulting ApS befinder sig i branchen "Public relations og kommunikation" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 20. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.384 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 107.915 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

108’ DKK

-11%

Egenkapital

164’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

106’ DKK

-11%

Årets resultat

2022107.915 DKK
2021120.890 DKK
2020-5.092 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

42 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-22%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

38 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

431’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

112’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  117’
  -7’
  -
  110’
  106’
  -
  106’
  -2’
  108’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  320’
  320’
  -
  -
  -
  18’
  88’
  112’
  431’
  50’
  114’
  -
  -
  164’
  -
  164’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  267’
  431’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EDO Consulting ApS 20.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Middelfartgade 17 · DK-2100 København Ø 24.10.2023
Århusgade 88 · DK-2100 København Ø 21.02.2019 23.10.2023
Århusgade 88 · DK-2100 København Ø 12.10.2018 20.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702100 Public relations og kommunikation 20.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-20 20.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Emil Damkjær Oustrup 20.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Emil Damkjær Oustrup 20.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EDO Consulting ApS

Middelfartgade 17
2100 København Ø

CVR

37892351

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juli 2016

P-nummer

1021617640

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702100
Public relations og kommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af konsulentydelser i ind- og udland samt investering i værdifulde aktiver og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-