Lindequist Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jul. 2016
 • CVR 37878405

Virksomheden Lindequist Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense N. De blev etableret i 11. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.193 DKK, mens den i 2021 var på -5.220 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 382.452 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

382’ DKK

-41%

Egenkapital

1.109’ DKK

+53%

Omsætning

-

Resultat før skat

378’ DKK

-40%

Årets resultat

2022382.452 DKK
2021648.254 DKK
202075.197 DKK
201999.499 DKK
2018-189.212 DKK
201782.568 DKK

Likviditetsgrad

108 %

+47%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.525’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

450’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -22’
  81’
  67’
  378’
  -
  378’
  -5’
  382’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  -
  1.075’
  1.075’
  -
  -
  56’
  -
  0
  450’
  1.525’
  40’
  118’
  -
  -
  1.109’
  -
  1.109’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  390’
  417’
  1.525’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lindequist Holding ApS 21.09.2021
Build Holding IVS 11.07.2016 20.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Groløkkevænget 1 · DK-5270 Odense N 22.12.2020
Slettensvej 55 · DK-5270 Odense N 07.04.2017 21.12.2020
Slettensvej 55 · DK-5270 Odense N 11.07.2016 06.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-21 21.09.2021
2016-07-11 11.07.2016 20.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.09.2021
10.000 DKK 11.07.2016 20.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 11.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Lindequist Salomonsen 11.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Lindequist Salomonsen 11.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lindequist Holding ApS

Groløkkevænget 1
5270 Odense N

CVR

37878405

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juli 2016

P-nummer

1021601078

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dennissalomonsen@gmail.com

Telefon

23487243

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i associerede selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-