Hoppe Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jul. 2016
 • CVR 37877409

Virksomheden Hoppe Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tranbjerg J. De blev etableret i 13. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 43.501 DKK, mens den i 2022 var på -1.511 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 139.846 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

140’ DKK

+58%

Egenkapital

373’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

148’ DKK

+67%

Årets resultat

2023139.846 DKK
202288.489 DKK
20210 DKK
2020215.000 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-42%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

> +999%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

576’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

44’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  44’
  -
  -
  -
  44’
  -
  -6’
  -
  -6’
  148’
  -
  148’
  -8’
  140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  574’
  574’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  576’
  40’
  333’
  -
  -
  373’
  -
  373’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  203’
  576’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hoppe Invest ApS 13.07.2021
Hoppe Invest IVS 13.07.2016 12.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Børupvej 147 · DK-8310 Tranbjerg J 31.05.2021
Børupvej 147 · DK-8310 Tranbjerg J 20.03.2019 30.05.2021
Børupvej 147 · DK-8310 Tranbjerg J 13.07.2016 19.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-13 13.07.2021
2016-07-13 13.07.2016 12.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.07.2021
12.500 DKK 13.07.2016 12.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 13.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Lars Hoppe Rasmussen 13.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Hoppe Rasmussen 26.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hoppe Invest ApS

Børupvej 147
8310 Tranbjerg J

CVR

37877409

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juli 2016

P-nummer

1021599707

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-