Jesper Heldbo Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jul. 2016
 • CVR 37873470

Virksomheden Jesper Heldbo Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brøndby Strand. De blev etableret i 13. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.231 DKK, mens den i 2021 var på -4.575 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.205 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-189%

Egenkapital

12’ DKK

-53%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-13.205 DKK
2021-4.576 DKK
2020-2.688 DKK
2019-2.844 DKK
2018-2.056 DKK
2017-3.062 DKK

Likviditetsgrad

151 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

34 %

-38%
God

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  34’
  34’
  40’
  -28’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  23’
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jesper Heldbo Holding ApS 07.10.2021
Jesper Heldbo Holding IVS 13.07.2016 06.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Pligtgårdsvej 22 · DK-2660 Brøndby Strand 13.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-07 07.10.2021
2016-07-13 13.07.2016 06.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.10.2021
5.000 DKK 13.07.2016 06.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 13.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Kim Heldbo Reines 13.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Kim Heldbo Reines 18.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jesper Heldbo Holding ApS

Pligtgårdsvej 22
2660 Brøndby Strand

CVR

37873470

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juli 2016

P-nummer

1021595191

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper@heldbo.net

Telefon

43544131

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at, eje aktier, anparter og lignende samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-