Asmus Larsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2016
 • CVR 37867012

Virksomheden Asmus Larsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense NV. De blev etableret i 30. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.883 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

-97%

Egenkapital

677’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

20’ DKK

-97%

Årets resultat

202116.883 DKK
2020665.728 DKK
2019-921 DKK
2018-5.000 DKK
20170 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

111 %

> +999%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

692’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  20’
  -
  20’
  -3’
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  675’
  675’
  -
  -
  -
  -
  16’
  17’
  692’
  40’
  637’
  -
  -
  677’
  -
  677’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  692’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Asmus Larsen Holding ApS 03.08.2021
Asmus Larsen Holding IVS 30.06.2016 02.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bygmarksvej 15 · DK-5210 Odense NV 30.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-03 03.08.2021
2016-06-30 30.06.2016 02.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.08.2021
1 DKK 30.06.2016 02.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Direktionen. 30.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Asmus Ditlev Larsen 01.07.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Asmus Ditlev Larsen 15.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Asmus Ditlev Larsen 30.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Asmus Larsen Holding ApS

Bygmarksvej 15
5210 Odense NV

CVR

37867012

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2016

P-nummer

1021586915

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er inden for selskabslovens rammer at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed samt anden beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-