Clemens Deluxe Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jul. 2016
 • CVR 37865834

Virksomheden Clemens Deluxe Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 8. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.500 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.285.300 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.285’ DKK

+148%

Egenkapital

6.191’ DKK

+56%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.285’ DKK

+148%

Årets resultat

20232.285.300 DKK
2022920.592 DKK
20211.409.808 DKK
2020822.430 DKK
2019418.902 DKK
2018322.485 DKK
2017356.571 DKK

Likviditetsgrad

847 %

-84%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.268’ DKK

+58%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

651’ DKK

+377%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.285’
  -
  2.285’
  -
  2.285’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.617’
  -
  -
  -
  -
  151’
  651’
  6.268’
  50’
  431’
  118’
  -
  6.191’
  -
  6.191’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  77’
  6.268’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Clemens Deluxe Holding ApS 08.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Ravnsbjerg Bakke 31 · DK-6710 Esbjerg V 13.09.2019
Spangsbjerg Kirkevej 42 · DK-6700 Esbjerg 08.07.2016 12.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 08.07.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-08 08.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Clemens Klewing Juul Madsen 08.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Clemens Klewing Juul Madsen 08.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Clemens Deluxe Holding ApS

Ravnsbjerg Bakke 31
6710 Esbjerg V

CVR

37865834

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juli 2016

P-nummer

1021585374

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt dermed forbunden virksomhed efter direktionens nærmere skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-