Mundt Balloons ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2016
 • CVR 37863432

Virksomheden Mundt Balloons ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 30. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 259.499 DKK, mens den i 2022 var på 295.239 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 39.890 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

-34%

Egenkapital

-348’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

40’ DKK

-34%

Årets resultat

202339.890 DKK
202260.295 DKK
2021107.285 DKK
2020-30.835 DKK
2019-13.709 DKK
2018-100.841 DKK
2017-263.742 DKK
2016-187.325 DKK

Likviditetsgrad

26 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

39 %

-20%
God

Soliditetsgrad

-321 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

108’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

259’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

456’ DKK

-12%

Tilgodehavende

108’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  259’
  -69’
  -
  -
  42’
  -
  -2’
  -
  -2’
  40’
  -
  40’
  -
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  47’
  108’
  108’
  50’
  -438’
  -
  40’
  -348’
  -
  -348’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  419’
  108’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mundt Balloons ApS 30.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Præstehusene 35 · DK-2620 Albertslund 11.01.2018
Præstehusene 35 · DK-2620 Albertslund 30.06.2016 10.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 30.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-30 30.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 30.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Christoffer Mundt 30.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christoffer Mundt 30.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mundt Balloons ApS

Præstehusene 35
2620 Albertslund

CVR

37863432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2016

P-nummer

1021583304

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

christoffer@mundt.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af luftballoner og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-