B. Bring Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2016
 • CVR 37862886

Virksomheden B. Bring Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 6. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.500 DKK, mens den i 2022 var på -12.477 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.802 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

123’ DKK

-98%

Egenkapital

14.962’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

159’ DKK

-97%

Årets resultat

2023122.802 DKK
20224.981.429 DKK
202133.627 DKK
20202.307.897 DKK
20191.218.832 DKK
20181.045.825 DKK
20172.651.359 DKK

Likviditetsgrad

772 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.700’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.700’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  193’
  -22’
  -
  171’
  159’
  -
  159’
  -36’
  123’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.000’
  -
  -
  10.000’
  10.000’
  -
  -
  533’
  4.889’
  48’
  5.700’
  15.700’
  50’
  14.912’
  -
  -
  14.962’
  -
  14.962’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  292’
  738’
  15.700’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
B. Bring Holding ApS 06.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Rådhuspladsen 7 · DK-4200 Slagelse 13.11.2018
Rådhuspladsen 7 · DK-4200 Slagelse 06.07.2016 12.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-06 06.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 06.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Boye Bring 06.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Boye Bring 06.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

B. Bring Holding ApS

Rådhuspladsen 7
4200 Slagelse

CVR

37862886

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2016

P-nummer

1021582391

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, finansiering og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-