Fredslund Holding Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2016
 • CVR 37862290

Virksomheden Fredslund Holding Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tarm. De blev etableret i 4. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.675 DKK, mens den i 2021 var på -9.302 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.641.459 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.641’ DKK

+492%

Egenkapital

1.967’ DKK

+347%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

1.641’ DKK

+492%

Årets resultat

20221.641.459 DKK
2021277.447 DKK
2020167.255 DKK
201988.015 DKK
2018-40.691 DKK
2017110.350 DKK

Likviditetsgrad

4.280 %

+393%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+81%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.974’ DKK

+342%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

295’ DKK

+386%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -3’
  -
  -3’
  1.641’
  -
  1.641’
  -
  1.641’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.679’
  1.679’
  -
  -
  -
  -
  295’
  295’
  1.974’
  50’
  88’
  200’
  -
  1.967’
  -
  1.967’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  0
  7’
  1.974’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fredslund Holding Aps 04.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Tanholmvej 3 · DK-6880 Tarm 04.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-04 04.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 04.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Degnbol Fredslund 04.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Degnbol Fredslund 04.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fredslund Holding Aps

Tanholmvej 3
6880 Tarm

CVR

37862290

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2016

P-nummer

1021581808

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gf@hshestepraksis.dk

Telefon

25779203

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være Holdingselskab for andre virksomheder

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-