Trisa ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2016
 • CVR 37862207

Virksomheden Trisa ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 4. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.014 DKK, mens den i 2021 var på -9.717 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.684 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-46%

Egenkapital

12’ DKK

-49%

Omsætning

-

Resultat før skat

-14’ DKK

-38%

Årets resultat

2022-11.684 DKK
2021-7.996 DKK
202011.638 DKK
2019-12.049 DKK
2018-7.854 DKK
2017-9.815 DKK

Likviditetsgrad

89 %

+11%
Svag

Afkastningsgrad

-6 %

+21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

-78%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

310’ DKK

+133%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-85%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

265’ DKK

+203%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -18’
  10’
  -6’
  -
  4’
  -14’
  -
  -14’
  -2’
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  45’
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  265’
  310’
  50’
  -38’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  164’
  -
  1’
  -
  8’
  -
  298’
  310’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Trisa ApS 04.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 28 · DK-4000 Roskilde 23.08.2016
Industrivej 28 · DK-4000 Roskilde 22.08.2016 22.08.2016
Kærvej 8B · DK-4000 Roskilde 04.07.2016 21.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-04 04.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Christian Lind 08.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Lind 04.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Trisa ApS

Industrivej 28
4000 Roskilde

CVR

37862207

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2016

P-nummer

1021581743

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-