My Bagup ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2016
 • CVR 37862002

Virksomheden My Bagup ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -246.360 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-246’ DKK

0%

Egenkapital

4’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-246’ DKK

0%

Likviditetsgrad

8 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-102 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

2 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

226’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-160’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -160’
  -14’
  -56’
  -
  -231’
  0
  -16’
  -
  -16’
  -246’
  -
  -246’
  -
  -246’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  209’
  -
  209’
  -
  -
  -
  -
  209’
  -
  -
  -
  3’
  14’
  17’
  226’
  50’
  -246’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  222’
  222’
  226’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
My Bagup ApS 01.07.2016 29.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kompagnistræde 31 · DK-1208 København K 03.10.2017 29.01.2019
Kompagnistræde 7 · DK-1208 København K 01.07.2016 02.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 01.07.2016 29.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-01 01.07.2016 29.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2016 29.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 01.07.2016 16.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christina Olesen 01.07.2016 29.01.2019
Louise Amalie Rasmussen 01.07.2016 29.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christina Olesen 01.07.2016 29.01.2019
Louise Amalie Rasmussen 01.07.2016 29.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

My Bagup ApS

Kompagnistræde 31
1208 København K

CVR

37862002

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2016

P-nummer

1021581271

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

772100
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af luksustasker og salg af kosmetik og bøger og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-