Agile Konsulenten ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2016
 • CVR 37860247

Virksomheden Agile Konsulenten ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Skovlunde. De blev etableret i 4. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 756.285 DKK, mens den i 2017 var på 1.182.180 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -198.679 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-199’ DKK

0%

Egenkapital

184’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-199’ DKK

0%

Årets resultat

2018-198.679 DKK
2017436.736 DKK

Likviditetsgrad

193 %

0%
God

Afkastningsgrad

-55 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

359’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

756’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

175’ DKK

0%

Tilgodehavende

337’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  -
  756’
  -946’
  -9’
  -
  -199’
  -
  0
  -
  0
  -199’
  -
  -199’
  0
  -199’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  136’
  -
  -
  201’
  337’
  359’
  50’
  134’
  -
  -
  184’
  -
  184’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  175’
  359’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Agile Konsulenten ApS 04.07.2016 29.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Stensbyvej 39 · DK-2740 Skovlunde 04.07.2016 29.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 04.07.2016 29.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-04 04.07.2016 29.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.07.2016 29.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af direktøren 04.07.2016 24.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Rune Reimann Hvalsøe Rasmussen 01.08.2016 29.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rune Reimann Hvalsøe Rasmussen 01.08.2016 29.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Agile Konsulenten ApS

Stensbyvej 39
2740 Skovlunde

CVR

37860247

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2016

P-nummer

1021579455

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve konsulentvirksomhed inden for Agile metoder, herunder Scrum Master, Product Owner, Agile Coach, change management og lignende service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-