Vejen Frem ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jul. 2016
 • CVR 37859559

Virksomheden Vejen Frem ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 5. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.346.862 DKK, mens den i 2022 var på 725.677 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.400.963 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.401’ DKK

+150%

Egenkapital

13.185’ DKK

+48%

Omsætning

-

Resultat før skat

5.227’ DKK

+174%

Årets resultat

20234.400.963 DKK
20221.762.353 DKK
20213.862.780 DKK
2020418.455 DKK
20192.836.964 DKK
2018439.539 DKK
2017-33.880 DKK

Likviditetsgrad

134 %

> +999%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

48 %

+36%
God

Overskudsgrad

-

Balance

27.633’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

1.347’ DKK

+86%

Gældsforpligtelser

13.677’ DKK

-13%

Tilgodehavende

2.539’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.347’
  -
  -
  -
  -
  4.944’
  -1.064’
  -
  3.880’
  5.227’
  -
  5.227’
  -826’
  4.401’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  24.877’
  -
  -
  -
  216’
  25.093’
  -
  -
  -
  -
  2.528’
  2.539’
  27.633’
  50’
  13.018’
  118’
  -
  13.185’
  -
  13.185’
  770’
  770’
  11.787’
  -
  -
  -
  11.787’
  -
  -
  -
  741’
  -
  -
  1.890’
  27.633’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vejen Frem ApS 05.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Sparregade 10 · DK-8800 Viborg 05.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 01.12.2020
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 05.07.2016 30.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-05 05.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Blaabjerg Veje 05.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Blaabjerg Veje 05.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vejen Frem ApS

Sparregade 10
8800 Viborg

CVR

37859559

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juli 2016

P-nummer

1021578173

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er byggeri og udlejning af fast ejendom

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-