Vesterholm Holding 2016 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2016
 • CVR 37856894

Virksomheden Vesterholm Holding 2016 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 9. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -22.984 DKK, mens den i 2022 var på -33.315 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 62.809 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

63’ DKK

+116%

Egenkapital

1.928’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

63’ DKK

+117%

Årets resultat

202362.809 DKK
2022-396.142 DKK
2021-975.575 DKK
2020-1.096.211 DKK
2019764.903 DKK
20181.312.852 DKK
20171.330.464 DKK
2016888.005 DKK

Likviditetsgrad

11.143 %

+152%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.945’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

+31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.945’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  225’
  0
  -
  225’
  63’
  -
  63’
  -
  63’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  1.945’
  1.945’
  50’
  1.817’
  61’
  -
  1.928’
  -
  1.928’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  1.945’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vesterholm Holding 2016 ApS 09.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Langhaven 60 · DK-2950 Vedbæk 11.05.2023
Birkekær 5 · DK-4000 Roskilde 09.06.2016 10.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-09 09.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 09.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Vesterholm 09.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Vesterholm 09.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vesterholm Holding 2016 ApS

Langhaven 60
2950 Vedbæk

CVR

37856894

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2016

P-nummer

1021575697

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thomas@vesterholm.com

Telefon

23119330

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder og associeret virksomheder og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-