Sprankel Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2016
 • CVR 37856681

Virksomheden Sprankel Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 22. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.000 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.242 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-105%

Egenkapital

182’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

-107%

Årets resultat

2023-12.242 DKK
2022237.569 DKK
2021931 DKK
2020165.224 DKK
201949.625 DKK
201841.912 DKK
20179.006 DKK
2016-297.720 DKK

Likviditetsgrad

10 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

15 %

-81%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.254’ DKK

+215%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

106’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -16’
  -
  -16’
  -4’
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.148’
  -
  -
  1.148’
  1.148’
  -
  -
  -
  -
  1’
  106’
  1.254’
  50’
  132’
  -
  -
  182’
  -
  182’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  -
  -
  -
  5’
  -
  1.072’
  1.254’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sprankel Holding ApS 31.08.2016
Sprankel ApS 22.06.2016 30.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Joensuuvej 64 · DK-4000 Roskilde 22.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.08.2016
432100 El-installation 22.06.2016 30.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-31 31.08.2016
2016-06-22 22.06.2016 30.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 22.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kim Sprankel 22.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Sprankel 06.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sprankel Holding ApS

Joensuuvej 64
4000 Roskilde

CVR

37856681

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2016

P-nummer

1021575220

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-