Stigbjerg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2016
 • CVR 37856509

Virksomheden Stigbjerg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Jægerspris. De blev etableret i 6. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.250 DKK, mens den i 2022 var på -6.251 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 252.525 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

253’ DKK

-71%

Egenkapital

2.943’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

254’ DKK

-71%

Årets resultat

2023252.525 DKK
2022883.217 DKK
20211.083.878 DKK
2020478.133 DKK
2019-188.187 DKK
2018155.072 DKK
2017218.911 DKK
2016181.992 DKK

Likviditetsgrad

49 %

-53%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.086’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

70’ DKK

-78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  21’
  -15’
  255’
  261’
  254’
  -
  254’
  -1’
  253’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.282’
  -
  -
  3.016’
  3.016’
  -
  -
  -
  -
  18’
  70’
  3.086’
  50’
  612’
  61’
  -
  2.943’
  -
  2.943’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  0
  5’
  -
  143’
  3.086’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Stigbjerg Holding ApS 06.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Langager 12 · DK-3630 Jægerspris 11.12.2018
Langager 12 · DK-3630 Jægerspris 06.07.2016 10.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-06 06.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 06.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Stigbjerg 06.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Stigbjerg 06.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Stigbjerg Holding ApS

Langager 12
3630 Jægerspris

CVR

37856509

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2016

P-nummer

1021575085

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje værdipapirer m.v. herunder kapitalandel i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-