NB CO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2016
 • CVR 37853089

Virksomheden NB CO ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 1. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

79’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
2022-823 DKK
20210 DKK
202080.000 DKK
2019-337 DKK
201816.043 DKK
2017-95.589 DKK

Likviditetsgrad

65.436 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

79’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

79’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  0
  -
  79’
  79’
  50’
  29’
  -
  -
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  79’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NB CO ApS 01.06.2020
Nick Bidstrup og Co ApS 01.07.2016 31.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Blokken 88 · DK-3460 Birkerød 09.06.2020
Violvej 9 · DK-2600 Glostrup 03.03.2020 08.06.2020
Sofielundsvej 64 · DK-2600 Glostrup 01.07.2016 02.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.08.2020
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 01.07.2016 20.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-01 01.06.2020
2016-07-01 01.07.2016 31.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Niels Peter Fisker-Andersen 21.08.2020
Jens Nicolaj Bidstrup 01.07.2016 21.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Peter Fisker-Andersen 01.06.2020
Jens Nicolaj Bidstrup 01.07.2016 01.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NB CO ApS

Blokken 88
3460 Birkerød

CVR

37853089

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2016

P-nummer

1021571071

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed herunder køb og salg af ejendomme og beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-