Kbb Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2016
 • CVR 37848425

Virksomheden Kbb Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 4. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.163 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 336.525 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

337’ DKK

+495%

Egenkapital

742’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

335’ DKK

+511%

Årets resultat

2023336.525 DKK
202256.547 DKK
2021282.612 DKK
2020-203.419 DKK
2019152.292 DKK
201874.297 DKK
2017208.527 DKK

Likviditetsgrad

361 %

-78%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

79 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

941’ DKK

+70%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

199’ DKK

+117%

Tilgodehavende

392’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  341’
  341’
  335’
  -
  335’
  -1’
  337’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  549’
  -
  -
  549’
  549’
  -
  -
  -
  1’
  295’
  392’
  941’
  50’
  194’
  -
  -
  742’
  -
  742’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  62’
  -
  -
  -1’
  -
  -
  109’
  941’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kbb Holding ApS 04.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Gunløgsgade 45 · DK-2300 København S 04.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-04 04.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 04.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Bjørnø Brandt 04.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Bjørnø Brandt 04.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kbb Holding ApS

Gunløgsgade 45
2300 København S

CVR

37848425

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2016

P-nummer

1021564369

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-