Jørgen Brunhøj Holding ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2016
 • CVR 37847089

Virksomheden Jørgen Brunhøj Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 30. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.128 DKK, mens den i 2022 var på -19.843 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.493 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+103%

Egenkapital

350’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

+103%

Årets resultat

20232.493 DKK
2022-91.309 DKK
202116.863 DKK
2020-28.899 DKK
2019117.857 DKK
2018-105.937 DKK
2017712.690 DKK
2016513.580 DKK

Likviditetsgrad

5.365 %

+85%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

357’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+89%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

357’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  5’
  0
  -
  4’
  2’
  -
  2’
  0
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  357’
  357’
  357’
  50’
  178’
  122’
  -
  350’
  -
  350’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  7’
  357’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jørgen Brunhøj Holding ApS 30.06.2016 27.02.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Ejstrupvej 10 · DK-6920 Videbæk 30.06.2016 27.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.06.2016 27.02.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-30 30.06.2016 27.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.06.2016 27.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 30.06.2016 27.02.2024

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Brunhøj 30.06.2016
Jørgen Brunhøj 30.06.2016 27.02.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Brunhøj 30.12.2016
Jørgen Brunhøj 30.12.2016 27.02.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jørgen Brunhøj Holding ApS

Ejstrupvej 10
6920 Videbæk

CVR

37847089

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2016

P-nummer

1021562870

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-