HDV Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2016
 • CVR 37843253

Virksomheden HDV Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 1. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.275 DKK, mens den i 2021 var på -12.340 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 257.775 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

258’ DKK

-74%

Egenkapital

1.953’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

258’ DKK

-74%

Årets resultat

2022257.775 DKK
20211.005.799 DKK
2020912.059 DKK
2019416.468 DKK
2018395.710 DKK
2017540.582 DKK

Likviditetsgrad

13.249 %

+49%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.962’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.198’ DKK

+50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  1’
  258’
  -
  258’
  -
  258’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  765’
  765’
  -
  -
  -
  -
  569’
  1.198’
  1.962’
  50’
  714’
  450’
  -
  1.953’
  -
  1.953’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  1.962’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HDV Holding ApS 01.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hvinningdalvej 51 · DK-8600 Silkeborg 01.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 01.07.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-01 01.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Hofman Pedersen 01.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Hofman Pedersen 01.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HDV Holding ApS

Hvinningdalvej 51
8600 Silkeborg

CVR

37843253

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2016

P-nummer

1021559411

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-