Schmidt Kjærgaard ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2016
 • CVR 37842893

Virksomheden Schmidt Kjærgaard ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 1. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -19.714 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.641 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+76%

Egenkapital

-3’ DKK

-125%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-5’ DKK

+76%

Årets resultat

2022-4.641 DKK
2021-19.300 DKK
2020-16.414 DKK
2019-4.029 DKK
201892.895 DKK
201716.566 DKK

Likviditetsgrad

66 %

-70%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-48 %

-189%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

6’ DKK

-72%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

9’ DKK

Tilgodehavende

6’ DKK

-72%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  6’
  50’
  -53’
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  6’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Schmidt Kjærgaard ApS 01.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hf. Engvang 57 · DK-2300 København S 09.07.2023
Valkendorfsgade 19 · DK-1151 København K 06.10.2020 08.07.2023
Kanslergade 6 · DK-2100 København Ø 27.01.2019 05.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 01.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-01 01.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af hele direktionen i forening. 01.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rikke Schmidt Kjærgaard 01.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rikke Schmidt Kjærgaard 01.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Schmidt Kjærgaard ApS

Hf. Engvang 57
2300 København S

CVR

37842893

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2016

P-nummer

1021558881

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rikkeschmidtk@gmail.com

Telefon

26184779

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage publikations-, foredrags- og konsulent-virksomhed indenfor sundhedssektoren, samt at foretage investeringer i aktiviteter, som driver forskning og udvikling rettet mod fremstilling og kommercialisering af medicinsk udstyr, herunder udvikling af elektroniske audiovisuelle hjælpemidler til patientbehandling, og andre hermed relaterede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af hele direktionen i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-