Lønstrup Weber Holding Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2016
 • CVR 37841706

Virksomheden Lønstrup Weber Holding Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 27. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.400 DKK, mens den i 2021 var på -6.403 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 91.768 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

92’ DKK

+195%

Egenkapital

63’ DKK

+323%

Omsætning

-

Resultat før skat

92’ DKK

+195%

Årets resultat

202291.768 DKK
2021-96.870 DKK
2020-323.859 DKK
2019148.338 DKK
2018125.217 DKK
201766.203 DKK
2016-4.583 DKK

Likviditetsgrad

26 %

+104%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

13 %

+289%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

503’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

114’ DKK

+98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  0
  -18’
  75’
  57’
  92’
  -
  92’
  -
  92’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  130’
  -
  -
  389’
  389’
  -
  -
  -
  45’
  61’
  114’
  503’
  51’
  12’
  -
  -
  63’
  -
  63’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  -
  -
  -
  5’
  315’
  439’
  503’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lønstrup Weber Holding Aps 27.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Urdsvej 3 · DK-9800 Hjørring 27.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-19 19.09.2017
2016-06-27 27.06.2016 18.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 02.10.2017
50.000 DKK 27.06.2016 01.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 19.09.2017
Virksomheden tegnes af Lars Weber 27.06.2016 30.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lars Weber 19.09.2017
Lars Weber 27.06.2016 30.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Weber 27.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lønstrup Weber Holding Aps

Urdsvej 3
9800 Hjørring

CVR

37841706

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2016

P-nummer

1021557664

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

larsweber@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-