TOMO Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2016
 • CVR 37840777

Virksomheden TOMO Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Jelling. De blev etableret i 1. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.563 DKK, mens den i 2022 var på -5.438 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 38.800 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

39’ DKK

-81%

Egenkapital

194’ DKK

-45%

Omsætning

-

Resultat før skat

39’ DKK

-81%

Årets resultat

202338.800 DKK
2022201.409 DKK
202193.646 DKK
202078.992 DKK
201917.598 DKK
201856.405 DKK
2017127.543 DKK

Likviditetsgrad

352 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

198’ DKK

-45%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  39’
  -
  39’
  -
  39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  185’
  185’
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  198’
  40’
  -6’
  -
  -
  194’
  -
  194’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  198’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOMO Holding ApS 29.04.2021
TOMO Holding IVS 01.07.2016 28.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vindelevvej 84 · DK-7300 Jelling 10.10.2022
Eskelunden 43 · DK-7300 Jelling 01.07.2016 09.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 01.07.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-29 29.04.2021
2016-07-01 01.07.2016 28.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.04.2021
25.000 DKK 01.07.2016 28.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 01.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Tobias Emil Døhr Mortensen 01.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tobias Emil Døhr Mortensen 01.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOMO Holding ApS

Vindelevvej 84
7300 Jelling

CVR

37840777

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2016

P-nummer

1021556730

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tobiasedm@gmail.com

Telefon

21429263

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i selskaber, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-