Nordisk Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2016
 • CVR 37839442

Virksomheden Nordisk Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 30. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.348 DKK, mens den i 2021 var på -1.188 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.059 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-10%

Egenkapital

-12’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-10%

Årets resultat

2022-1.059 DKK
2021-967 DKK
2020-1.666 DKK
2019-45.724 DKK
201838.267 DKK
2017-52.104 DKK
2016-50.000 DKK

Likviditetsgrad

77 %

-3%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-30 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

41’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

41’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  41’
  41’
  51’
  -63’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  53’
  41’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordisk Holding ApS 30.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Brunevang 233 · DK-2610 Rødovre 07.12.2018
Brunevang 233 · DK-2610 Rødovre 30.06.2016 06.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-11 11.09.2017
2016-06-30 30.06.2016 10.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 20.09.2017
50.000 DKK 30.06.2016 19.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.09.2017
Virksomheden tegnes af den samlede direktion 30.06.2016 29.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Ioan Dan Bogdan Abdil Karim Shabib 11.09.2017
Ioan Dan Bogdan Abdil Karim Shabib 30.06.2016 29.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ioan Dan Bogdan Abdil Karim Shabib 04.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordisk Holding ApS

Brunevang 233
2610 Rødovre

CVR

37839442

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2016

P-nummer

1021555513

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt derved efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller