LW Trading ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2016
 • CVR 37837245

Virksomheden LW Trading ApS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i Lynge. De blev etableret i 29. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.897 DKK, mens den i 2021 var på 6.394 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.923 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-22’ DKK

-4%

Egenkapital

8’ DKK

-74%

Omsætning

-

Resultat før skat

-22’ DKK

-549%

Årets resultat

2022-21.923 DKK
2021-21.159 DKK
2020-8.982 DKK
2019-17.207 DKK
2018-81.989 DKK
2017-15.031 DKK
2016-7.882 DKK

Likviditetsgrad

107 %

-33%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-19 %

-339%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

7 %

-82%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

114’ DKK

+43%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

-442%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

114’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -
  -22’
  -
  -22’
  -
  -22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  -
  -
  3’
  21’
  114’
  114’
  50’
  -42’
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  -
  106’
  114’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LW Trading ApS 04.04.2022
Club Diva ApS 29.06.2016 03.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vassingerød Bygade 46 · DK-3540 Lynge 03.03.2020
Vassingerød Bygade 46 · DK-3540 Lynge 03.07.2019 02.03.2020
Troldehøj 4 · DK-3200 Helsinge 25.06.2018 02.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
477110 Tøjforretninger 29.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-04 04.04.2022
2016-06-29 29.06.2016 03.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 27.09.2018
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. 29.06.2016 27.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Lars Wendt 02.07.2019
Martin Blandford Caspersen 07.11.2018 02.07.2019
Martin Caspersen 07.11.2018 02.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Wendt 01.07.2019
Martin Caspersen 29.06.2016 01.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LW Trading ApS

Vassingerød Bygade 46
3540 Lynge

CVR

37837245

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2016

P-nummer

1021552956

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Club Diva ApS
 • Jenden ApS
 • Nayana ApS

Branchekode

477110
Tøjforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

salg@clubdiva.dk

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for tøjbranchen, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-