Hevic Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2016
 • CVR 37833622

Virksomheden Hevic Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 15. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -83.019 DKK, mens den i 2022 var på -5.731 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -47.125 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Rasmus Steen Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-47’ DKK

-132%

Egenkapital

-12’ DKK

-134%

Omsætning

-

Resultat før skat

-47’ DKK

-132%

Årets resultat

2023-47.125 DKK
2022-20.356 DKK
2021-4.941 DKK
2020-6.107 DKK
201948.683 DKK
2018-4.899 DKK
2017-2.191 DKK

Likviditetsgrad

100 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

-739%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-0 %

-129%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.808’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-83’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.808’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -83’
  -
  -
  -
  -83’
  -
  -
  -
  -
  -47’
  -
  -47’
  -
  -47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.780’
  -
  -
  -
  28’
  2.808’
  2.808’
  40’
  -52’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  2.820’
  2.808’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hevic Ejendomme ApS 12.04.2022
Stovdyssevej Holding ApS 10.09.2019 11.04.2022
Stovdyssevej Holding IVS 15.06.2016 09.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Stovdyssevej 15 · DK-4000 Roskilde 15.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-12 12.04.2022
2019-09-10 10.09.2019 11.04.2022
2016-06-15 15.06.2016 09.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.09.2019
25.000 DKK 15.06.2016 09.09.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Steen Pedersen 15.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Steen Pedersen 15.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hevic Ejendomme ApS

Stovdyssevej 15
4000 Roskilde

CVR

37833622

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2016

P-nummer

1021548959

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Stovdyssevej Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40751550

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og investeringsvirksomhed samt, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-