JB Boligudlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2016
 • CVR 37832480

Virksomheden JB Boligudlejning ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Brædstrup. De blev etableret i 29. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 222.477 DKK, mens den i 2022 var på 231.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 93.763 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

94’ DKK

-15%

Egenkapital

1.379’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

123’ DKK

-16%

Årets resultat

202393.763 DKK
2022110.948 DKK
2021100.675 DKK
202081.456 DKK
201966.019 DKK
201838.037 DKK
201732.328 DKK
201656.352 DKK

Likviditetsgrad

14 %

+53%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

-4%
Svag

Soliditetsgrad

44 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.105’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

222’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

1.636’ DKK

-7%

Tilgodehavende

38’ DKK

+36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  222’
  -
  -56’
  -
  166’
  1’
  -
  -
  1’
  123’
  -
  123’
  -29’
  94’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.068’
  -
  -
  -
  -
  3.068’
  -
  -
  -
  -
  4’
  38’
  3.105’
  50’
  1.329’
  -
  -
  1.379’
  -
  1.379’
  90’
  90’
  1.369’
  -
  -
  -
  1.369’
  -
  -
  -
  -
  45’
  24’
  267’
  3.105’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JB Boligudlejning ApS 29.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 1 · DK-8740 Brædstrup 29.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 29.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-29 29.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening 29.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Langballe Brønd 29.06.2016
Jørgen Bülow Hartvigsen 29.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Langballe Brønd 01.06.2017
Jørgen Bülow Hartvigsen 01.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JB Boligudlejning ApS

Industrivej 1
8740 Brædstrup

CVR

37832480

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2016

P-nummer

1021547596

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af ejendomsinvestering og udlejning samt anden dermed beslægtet virk-somhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja