J.S. Christensen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2016
 • CVR 37831824

Virksomheden J.S. Christensen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 28. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.220 DKK, mens den i 2021 var på -6.876 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 644.667 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

645’ DKK

-37%

Egenkapital

7.504’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

514’ DKK

-54%

Årets resultat

2022644.667 DKK
20211.020.946 DKK
20201.079.155 DKK
2019656.666 DKK
2018726.709 DKK
2017710.049 DKK
2016782.920 DKK

Likviditetsgrad

101.177 %

+3%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.510’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-63%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.352’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  30’
  -612’
  1.107’
  525’
  514’
  -
  514’
  -130’
  645’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.158’
  -
  -
  1.158’
  1.158’
  -
  -
  662’
  -
  1.143’
  6.352’
  7.510’
  50’
  7.395’
  59’
  -
  7.504’
  -
  7.504’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -130’
  6’
  0
  6’
  7.510’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J.S. Christensen Holding ApS 28.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
H.V. Nyholms Vej 15 · DK-2000 Frederiksberg 28.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-28 28.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 28.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jannik Schrøder Christensen 28.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jannik Schrøder Christensen 28.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J.S. Christensen Holding ApS

H.V. Nyholms Vej 15
2000 Frederiksberg

CVR

37831824

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2016

P-nummer

1021546751

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-