C. Meldgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2016
 • CVR 37825948

Virksomheden C. Meldgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 24. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.000 DKK, mens den i 2022 var på -5.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.898 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-7%

Egenkapital

-104’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-7.898 DKK
2022-7.360 DKK
2021-9.369 DKK
2020-9.447 DKK
2019-9.060 DKK
2018220.790 DKK
2017-331.483 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -154’
  -
  -
  -104’
  -
  -104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  104’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
C. Meldgaard Holding ApS 24.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Rørholmsgade 11 · DK-1352 København K 24.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-04 04.04.2017
2016-06-24 24.06.2016 03.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 24.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Christian Meldgaard 24.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Meldgaard 24.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

C. Meldgaard Holding ApS

Rørholmsgade 11
1352 København K

CVR

37825948

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2016

P-nummer

1021540524

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er formueadministration.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-