FOLMER Studio ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2016
 • CVR 37822256

Virksomheden FOLMER Studio ApS befinder sig i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber" og har adresse i Malling. De blev etableret i 23. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.970 DKK, mens den i 2021 var på 8.173 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.845 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

-10%

Egenkapital

-73’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

-10%

Årets resultat

20225.845 DKK
20216.509 DKK
2020-17.469 DKK
2019-14.441 DKK
2018-60.313 DKK
2017-45.010 DKK
2016-29.189 DKK

Likviditetsgrad

20 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

32 %

-13%
God

Soliditetsgrad

-390 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

19’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

6’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

92’ DKK

-9%

Tilgodehavende

19’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  6’
  -
  -
  -
  6’
  -
  0
  -
  0
  6’
  -
  6’
  -
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  1’
  19’
  19’
  50’
  -123’
  -
  -
  -73’
  -
  -73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  92’
  19’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FOLMER Studio ApS 23.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Østergårdsvej 210 · DK-8340 Malling 01.03.2023
Østergårdsvej 210 · DK-8340 Malling 09.11.2022 28.02.2023
Østergårdsvej 210 · DK-8340 Malling 03.11.2022 08.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 01.01.2019
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 23.06.2016 31.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-23 23.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 07.09.2017
Selskabet tegnes af en direktør 23.06.2016 29.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mette Blicher Folmer 07.09.2017
Mette Blicher Folmer 23.06.2016 29.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Blicher Folmer 23.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FOLMER Studio ApS

Østergårdsvej 210
8340 Malling

CVR

37822256

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2016

P-nummer

1021536993

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

722000
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

m@folmer.studio

Telefon

51602096

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive arkitektvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-