WeeeIT APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jun. 2016
 • CVR 37807427

Virksomheden WeeeIT APS befinder sig i branchen "Genbrug af sorterede materialer" og har adresse i Frederiksværk. De blev etableret i 17. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -758 DKK, mens den i 2022 var på -610 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -531 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+34%

Egenkapital

43’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+27%

Årets resultat

2023-531 DKK
2022-806 DKK
2021375 DKK
202087 DKK
20195.539 DKK
2018-425 DKK
2017-624 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  43’
  43’
  40’
  3’
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WeeeIT APS 30.09.2021
WeeeIT IVS 17.06.2016 29.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Irisvej 9 · DK-3300 Frederiksværk 17.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
383200 Genbrug af sorterede materialer 17.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-30 30.09.2021
2016-06-17 17.06.2016 29.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.09.2021
4.000 DKK 17.06.2016 29.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 30.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør alene. 17.06.2016 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Daniel Colberg 30.12.2018
Claus Ole Nielsen 17.06.2016 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Daniel Colberg 17.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WeeeIT APS

Irisvej 9
3300 Frederiksværk

CVR

37807427

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. juni 2016

P-nummer

1021520469

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

383200
Genbrug af sorterede materialer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at indsamle og oparbejde elektrisk og elektronisk affald og handel med fraktioner heraf samt anden hermed forbundet aktivitet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-