M-MGMT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jun. 2016
 • CVR 37804290

Virksomheden M-MGMT ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Varde. De blev etableret i 5. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -96.004 DKK, mens den i 2021 var på -42.793 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -96.419 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-96’ DKK

-3%

Egenkapital

8’ DKK

-93%

Omsætning

-

Resultat før skat

-96’ DKK

-3%

Årets resultat

2022-96.419 DKK
2021-93.689 DKK
2020190.611 DKK
20197.223 DKK
20180 DKK
2017-1 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

742 %

+82%
God

Afkastningsgrad

-1.075 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9’ DKK

-94%

Bruttofortjeneste

-96’ DKK

-124%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

-94%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -96’
  -
  -
  -
  -96’
  -
  0
  -
  0
  -96’
  -
  -96’
  -
  -96’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  9’
  40’
  -32’
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  9’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M-MGMT ApS 18.06.2021
IVS 05.06.16 05.06.2016 17.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Engdraget 20 · DK-6800 Varde 05.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 05.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-18 18.06.2021
2016-06-05 05.06.2016 17.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.06.2021
1 DKK 05.06.2016 17.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 05.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Møller Jessen 05.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Møller Jessen 05.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M-MGMT ApS

Engdraget 20
6800 Varde

CVR

37804290

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juni 2016

P-nummer

1021517867

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive administrations-, udviklings-, finansierings-, ejendoms- og investeringsvirksomhed af en hver art, herunder både direkte og indirekte gennem andre selskaber. Det er endvidere selskabets formål at udøve enhver form for aktivitet, som findes egnet til at fremme ét eller flere af ovennævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-