Grønnegyden 66, Odense ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2016
 • CVR 37802247

Virksomheden Grønnegyden 66, Odense ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 15. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.625 DKK, mens den i 2022 var på -8.666 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.326 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+98%

Egenkapital

-681’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+99%

Årets resultat

2023-9.326 DKK
2022-557.294 DKK
2021-18.006 DKK
2020-52.298 DKK
20197.274 DKK
2018-65.945 DKK
201713.036 DKK
2016-36.124 DKK

Likviditetsgrad

30 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-231 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

295’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+70%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

295’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -5’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  295’
  295’
  295’
  40’
  -721’
  -
  -
  -681’
  -
  -681’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  976’
  295’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Grønnegyden 66, Odense ApS 04.10.2021
Grønnegyden 66, Odense IVS 15.06.2016 03.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidegårdsparken 5 · DK-2800 Kgs. Lyngby 15.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 15.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-04 04.10.2021
2016-06-15 15.06.2016 03.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.10.2021
1.000 DKK 15.06.2016 03.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 15.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mohammed Aoussar 15.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mohammed Aoussar 15.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Grønnegyden 66, Odense ApS

Hvidegårdsparken 5
2800 Kgs. Lyngby

CVR

37802247

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2016

P-nummer

1021515414

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Busvask@yahoo.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb samt drift af ejendommen, Grønnegyden 66, Odense samt tjenesteydelser relateret hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-