Parkforce ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jun. 2016
 • CVR 37798045

Virksomheden Parkforce ApS befinder sig i branchen "Parkering og vejhjælp mv." og har adresse i Dyssegård. De blev etableret i 10. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 24.830 DKK, mens den i 2021 var på 21.009 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.074 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+64%

Egenkapital

-53’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+64%

Årets resultat

2022-2.074 DKK
2021-5.723 DKK
20208.554 DKK
2019-4.319 DKK
2018-30.788 DKK
2017-13.633 DKK
2016-54.663 DKK

Likviditetsgrad

80 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+66%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-25 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

208’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

25’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

208’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  25’
  -
  -27’
  -
  -2’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -3’
  -
  -3’
  -1’
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  150’
  208’
  208’
  50’
  -103’
  -
  -
  -53’
  -
  -53’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  13’
  261’
  208’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Parkforce ApS 08.06.2018
Norrpark APS 01.10.2017 07.06.2018
WAOOPARK APS 10.06.2016 30.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Søborg Hovedgade 23 · DK-2870 Dyssegård 14.10.2020
Søborg Hovedgade 18 · DK-2870 Dyssegård 10.12.2019 13.10.2020
Søborg Hovedgade 18 · DK-2870 Dyssegård 10.06.2016 09.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
522120 Parkering og vejhjælp mv. 10.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-08 08.06.2018
2017-10-01 01.10.2017 07.06.2018
2016-06-10 10.06.2016 30.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 10.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kim Fruerlund Phillip 10.06.2016
Brian Phillip 10.06.2016
Kim Fruerlund Phillip 10.06.2016 31.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Fruerlund Phillip 10.06.2016 31.12.2022
Brian Phillip 10.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Parkforce ApS

Søborg Hovedgade 23
2870 Dyssegård

CVR

37798045

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juni 2016

P-nummer

1021510129

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

522120
Parkering og vejhjælp mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@parkforce.dk

Telefon

91529191

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at eje og drive løsninger til parkeringsindustrien og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-