Kvik Tagdækning Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2016
 • CVR 37796409

Virksomheden Kvik Tagdækning Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 15. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.820 DKK, mens den i 2021 var på -3.950 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.377 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

-94%

Egenkapital

730’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

-97%

Årets resultat

202220.377 DKK
2021314.862 DKK
2020168.595 DKK
201935.736 DKK
201832.426 DKK
2017-13.657 DKK
2016178.033 DKK

Likviditetsgrad

183 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

68 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.078’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

636’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -48’
  59’
  13’
  9’
  -
  9’
  -11’
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  442’
  -
  -
  442’
  442’
  -
  -
  127’
  0
  92’
  636’
  1.078’
  50’
  560’
  118’
  -
  730’
  -
  730’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  348’
  1.078’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kvik Tagdækning Holding ApS 15.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Højdedraget 46 · DK-9530 Støvring 15.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-15 15.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Allan Mikkelsen 15.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kvik Tagdækning Holding ApS

Højdedraget 46
9530 Støvring

CVR

37796409

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2016

P-nummer

1021508205

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele mv. i andre selskaber mv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-