Want2clean ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2016
 • CVR 37795550

Virksomheden Want2clean ApS befinder sig i branchen "Almindelig rengøring i bygninger" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 9. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 714.958 DKK, mens den i 2021 var på 787.766 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -111.561 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Grønbæk Juncker.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-112’ DKK

-46%

Egenkapital

443’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-143’ DKK

-47%

Årets resultat

2022-111.561 DKK
2021-76.552 DKK
2020-6.450 DKK
2019-3.565 DKK
2018-32.992 DKK
201795.105 DKK
2016143.863 DKK

Likviditetsgrad

295 %

-8%
God

Afkastningsgrad

-5 %

+54%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

66 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

671’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

715’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

671’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  715’
  -746’
  -
  -
  -31’
  24’
  -136’
  -
  -112’
  -143’
  -
  -143’
  -32’
  -112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  134’
  671’
  671’
  50’
  393’
  -
  -
  443’
  -
  443’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  228’
  671’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Want2clean ApS 09.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Sunddalvej 25 · DK-8500 Grenaa 27.12.2020
Nødagervej 37 · DK-8560 Kolind 09.06.2016 26.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
812100 Almindelig rengøring i bygninger 09.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-09 09.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets  direktør. 09.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Grønbæk Juncker 09.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Grønbæk Juncker 09.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Want2clean ApS

Sunddalvej 25
8500 Grenaa

CVR

37795550

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2016

P-nummer

1021506954

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

812100
Almindelig rengøring i bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hj@want2clean.dk

Telefon

51915898

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive erhvervsrengøringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets  direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-