ZAREEN Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2016
 • CVR 37793183

Virksomheden ZAREEN Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 14. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.296 DKK, mens den i 2022 var på -6.988 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.805 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

-62%

Egenkapital

-648’ DKK

-3%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-21’ DKK

-62%

Årets resultat

2023-20.805 DKK
2022-12.828 DKK
2021-17.760 DKK
2020-22.750 DKK
2019-21.875 DKK
2018-26.597 DKK
2017-267.534 DKK
2016-307.576 DKK

Likviditetsgrad

7 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2.572 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-181.436 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

648’ DKK

+3%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -9’
  1’
  -13’
  -
  -12’
  -21’
  -
  -21’
  -
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  50’
  -698’
  -
  -
  -648’
  -
  -648’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  643’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ZAREEN Holding ApS 14.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nedenomsvej 13 · DK-2970 Hørsholm 14.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-14 14.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Helle Holmgaard Bernhoft 14.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helle Holmgaard Bernhoft 14.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ZAREEN Holding ApS

Nedenomsvej 13
2970 Hørsholm

CVR

37793183

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2016

P-nummer

1021504706

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder at eje interesser i andre selskaber/virksomheder og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-