Røgind ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2016
 • CVR 37792306

Virksomheden Røgind ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 14. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -38.486 DKK, mens den i 2021 var på -11.285 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.146 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

+103%

Egenkapital

283’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

55’ DKK

+103%

Årets resultat

202255.146 DKK
202127.230 DKK
202033.933 DKK
201930.467 DKK
201895.425 DKK
201726.420 DKK
201613.379 DKK

Likviditetsgrad

329 %

+35%
God

Afkastningsgrad

-13 %

-211%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

349’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-38’ DKK

-241%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

218’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -38’
  -
  -5’
  -
  -44’
  -
  -1’
  -
  -1’
  55’
  -
  55’
  -
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  31’
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  131’
  18’
  -
  -
  18’
  182’
  218’
  349’
  40’
  243’
  -
  -
  283’
  -
  283’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  64’
  66’
  349’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Røgind ApS 28.05.2019
Røgind IVS 14.06.2016 27.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skytten 2 · DK-7100 Vejle 14.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 14.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-28 28.05.2019
2016-06-14 14.06.2016 27.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.05.2019
1.000 DKK 14.06.2016 27.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 14.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Røgind Jørgensen 14.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Røgind Jørgensen 14.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Røgind ApS

Skytten 2
7100 Vejle

CVR

37792306

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2016

P-nummer

1021504129

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesperrj@hotmail.com

Telefon

60256040

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at yde konsulentvirksomhed samt holdingselskab

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-