LetITbe ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2016
 • CVR 37791008

Virksomheden LetITbe ApS befinder sig i branchen "Teater- og koncertvirksomhed" og har adresse i Bjert. De blev etableret i 12. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -87.657 DKK, mens den i 2021 var på -125.949 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -93.157 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-93’ DKK

+30%

Egenkapital

40’ DKK

0%

Omsætning

17’ DKK

-4%

Resultat før skat

-93’ DKK

+30%

Årets resultat

2022-93.157 DKK
2021-132.378 DKK
2020-126.590 DKK
2019-46.215 DKK
2018-39.226 DKK
2017-18.493 DKK
2016-44.560 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-77 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

33 %

+22%
God

Overskudsgrad

-546 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Balance

120’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-88’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  17’
  -88’
  -
  -6’
  105’
  -93’
  -
  -
  -
  -
  -93’
  -
  -93’
  -
  -93’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  2’
  2’
  -
  86’
  -
  118’
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  120’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  120’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LetITbe ApS 31.07.2021
LetITbe IvS 12.06.2016 30.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skovhavevej 53 · DK-6091 Bjert 12.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
900110 Teater- og koncertvirksomhed 12.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-31 31.07.2021
2016-06-12 12.06.2016 30.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.07.2021
100 DKK 12.06.2016 30.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den administrerende direktør 12.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Poul Henning Nielsen 12.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Astrid Skovmand 01.01.2018 07.09.2021
Poul Henning Nielsen 01.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LetITbe ApS

Skovhavevej 53
6091 Bjert

CVR

37791008

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2016

P-nummer

1021502762

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • LetITbe ApS - Teater Musik og Brugskunst

Branchekode

900110
Teater- og koncertvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

75572289

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udbrede og formidle teater og showkunst

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den administrerende direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-