TWES Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2016
 • CVR 37777951

Virksomheden TWES Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 7. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.814 DKK, mens den i 2022 var på -8.894 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -641.829 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-642’ DKK

-52%

Egenkapital

-114’ DKK

-122%

Omsætning

-

Resultat før skat

-618’ DKK

Årets resultat

2023-641.829 DKK
2022-423.560 DKK
2021-12.424 DKK
2020-103.747 DKK
2019-25.643 DKK
2018-102.472 DKK
2017699.058 DKK

Likviditetsgrad

5 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-96 %

-217%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

120’ DKK

-82%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

+152%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  37’
  -5’
  -643’
  -611’
  -618’
  -
  -618’
  -24’
  -642’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  109’
  109’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  120’
  50’
  -164’
  -
  -
  -114’
  -
  -114’
  24’
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  210’
  210’
  120’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TWES Holding ApS 07.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Christoffers Alle 141 · DK-2800 Kongens Lyngby 22.01.2023
Uglemosen 27 · DK-2830 Virum 10.06.2020 21.01.2023
Mortonsvej 26 · DK-2800 Kgs. Lyngby 07.06.2016 09.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 07.06.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-07 07.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør. 07.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Torbjørn William Eriksen Shafer 07.06.2016
Torbjørn Eriksen 07.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torbjørn William Eriksen Shafer 07.06.2016
Torbjørn Eriksen 07.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TWES Holding ApS

Christoffers Alle 141
2800 Kongens Lyngby

CVR

37777951

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2016

P-nummer

1021486724

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

twes.holding@gmail.com

Telefon

26332656

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder besiddelse af kapitalandele, samt dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja