Thasmobi ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. apr. 2016
 • CVR 37773840

Virksomheden Thasmobi ApS befinder sig i branchen "Udgivelse af computerspil" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 27. april 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -36.619 DKK, mens den i 2020 var på 10.235 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 23.129 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

23’ DKK

> +999%

Egenkapital

864’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

> +999%

Årets resultat

202123.129 DKK
2020624 DKK
2019-1.212 DKK
201829.643 DKK
201778.932 DKK
201691.220 DKK

Likviditetsgrad

8.889 %

-21%
God

Afkastningsgrad

-4 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

874’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-37’ DKK

-458%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

874’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -37’
  -
  -
  -
  -37’
  69’
  -3’
  -
  66’
  30’
  -
  30’
  -
  23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  392’
  874’
  874’
  50’
  757’
  57’
  -
  864’
  -
  864’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  10’
  874’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thasmobi ApS 27.04.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hyldetoften 11 · DK-2750 Ballerup 27.04.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
582100 Udgivelse af computerspil 27.04.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-27 27.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.04.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.04.2016

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Hass 27.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Hass 27.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thasmobi ApS

Hyldetoften 11
2750 Ballerup

CVR

37773840

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. april 2016

P-nummer

1021481919

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582100
Udgivelse af computerspil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thassman@gmail.com

Telefon

30834225

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udgive computerspil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-