Møller Støvring Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2016
 • CVR 37771309

Virksomheden Møller Støvring Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egtved. De blev etableret i 1. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.501 DKK, mens den i 2022 var på -4.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.145 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

-6%

Egenkapital

228’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

-6%

Årets resultat

20232.145 DKK
20222.270 DKK
2021189.120 DKK
2020-2.073 DKK
2019-1.350 DKK
2018-1.067 DKK
2017-2.535 DKK
20161.561 DKK

Likviditetsgrad

315 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

280’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-89%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

166’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  12’
  -2’
  -
  11’
  2’
  -
  2’
  -
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  115’
  115’
  -
  -
  -
  -
  0
  166’
  280’
  40’
  188’
  -
  -
  228’
  -
  228’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  53’
  280’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Møller Støvring Holding ApS 05.07.2021
Moller Invest IVS 01.06.2016 04.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Doritshave 52 · DK-6040 Egtved 24.05.2020
Bygmarken 88 · DK-4060 Kirke Såby 02.01.2019 23.05.2020
Vigerslev Allé 28 · DK-2500 Valby 20.11.2018 01.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-05 05.07.2021
2016-06-01 01.06.2016 04.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.07.2021
1 DKK 01.06.2016 04.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af en direktør alene. 01.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Ole Møller Støvring 01.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Møller Støvring 01.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Møller Støvring Holding ApS

Doritshave 52
6040 Egtved

CVR

37771309

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2016

P-nummer

1021478209

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mollerzone@gmail.com

Telefon

20110606

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive virksomhed indenfor finansiel virksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre ikke-finansielle virksomheder.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-