Maselina Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jun. 2016
 • CVR 37769142

Virksomheden Maselina Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 3. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.494.456 DKK, mens den i 2022 var på 1.814.389 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 908.130 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

908’ DKK

-21%

Egenkapital

3.310’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.174’ DKK

-19%

Årets resultat

2023908.130 DKK
20221.142.515 DKK
2021517.582 DKK
2020298.565 DKK
2019148.274 DKK
2018244.497 DKK
2017-33.989 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

15 %

+255%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+2%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

-1%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

27.380’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

2.494’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

23.847’ DKK

+39%

Tilgodehavende

372’ DKK

+282%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.494’
  -
  -468’
  -
  2.026’
  1’
  -
  -
  1’
  1.174’
  -
  1.174’
  -266’
  908’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  18’
  -
  27.009’
  -
  -
  -
  -
  27.009’
  -
  10’
  7’
  343’
  3’
  372’
  27.380’
  50’
  3.260’
  -
  -
  3.310’
  -
  3.310’
  223’
  223’
  13.640’
  -
  7.220’
  -
  21.405’
  100’
  458’
  996’
  -
  133’
  -
  2.442’
  27.380’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maselina Ejendomme ApS 03.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Landbrugsvej 16 · DK-5260 Odense S 18.01.2018
Odensevej 95 · DK-5290 Marslev 03.06.2016 17.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 03.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-03 03.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 03.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Fiaz Ul-Hassan 03.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Fiaz Ul-Hassan 03.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maselina Ejendomme ApS

Landbrugsvej 16
5260 Odense S

CVR

37769142

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juni 2016

P-nummer

1021475749

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering, udlejning samt andet hermed forbundet formål

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-