Anmaha Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2016
 • CVR 37763896

Virksomheden Anmaha Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 1. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.250 DKK, mens den i 2022 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 545.953 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

546’ DKK

> +999%

Egenkapital

448’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023545.953 DKK
2022-11.504 DKK
2021-3.825 DKK
20201.375 DKK
2019-7.468 DKK
2018-3.813 DKK
2017-2.290 DKK
2016-2.500 DKK

Likviditetsgrad

6.789 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

454’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

429’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  546’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  429’
  429’
  454’
  50’
  398’
  -
  -
  448’
  -
  448’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  6’
  454’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anmaha Holding ApS 01.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Torndalsvej 18 · DK-4600 Køge 01.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-01 01.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Andrew Martin Harris 01.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andrew Martin Harris 01.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anmaha Holding ApS

Torndalsvej 18
4600 Køge

CVR

37763896

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2016

P-nummer

1021469846

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af ejerandele i kapitalselskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-