Kaya Muddy Water ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 30. maj 2016
 • CVR 37761303

Virksomheden Kaya Muddy Water ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 30. maj 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-65’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-384.753 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  51’
  -116’
  -
  -
  -65’
  -
  -65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  65’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kaya Muddy Water ApS 30.05.2016 11.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kordilgade 45 · DK-4400 Kalundborg 30.05.2016 11.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 30.05.2016 11.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-30 30.05.2016 11.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 30.05.2016 11.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.05.2016 23.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Chanelle Vang Madsen 30.05.2016 23.11.2018
Kian Lindblad Hickman 30.05.2016 23.11.2018
Dan Peschack 30.05.2016 23.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kaya Muddy Water ApS

Kordilgade 45
4400 Kalundborg

CVR

37761303

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2016

P-nummer

1021466863

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kaya Muddy Water Specialty Coffee ApS
 • Muddy Water ApS
 • Muddy Water Specialty Coffee ApS

Branchekode

563000
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive en kaffebar med fokus på specialty coffee. Derudover at drive handel og service i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-